Regulamin udziału w Konferencji „Akademia Zarządzania Barwą” 2021 Online z dnia 18.11.2021

Niniejszy Regulamin zastępuje Regulamin 15. Konferencji „Akademia Zarządzania Barwą” 2021

 

1. Organizator Konferencji: „Akademia Zarządzania Barwą" 2021 Online

Polski Drukarz sp. z o.o.
Obywatelska 115
94-104 Łódź

2. Termin konferencji:

7 grudnia 2021 r.

3. Platforma konferencyjna:

Konferencja odbędzie się za pomocą platformy Click Meeting. Jest to platforma oparta na przeglądarce internetowej, dlatego zalecane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Yandex lub Opera. Podczas konferencji online prosimy o zamknięcie wszystkich niepotrzebnych aplikacji na komputerze.  Zalecane parametry sprzętowe do prawidłowego odbioru transmisji:

- procesor czterordzeniowy (min. 2GHz),

- 4 GB pamięci RAM,

- system operacyjny Windows 8 lub wyższy lub Mac OS wersja min. 10.13,

- mikrofon oraz głośnik (ewentualnie kamera),

- dostęp do Internetu.

Po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.

4. Opłaty:

4a. Cena za udział w konferencji:

Opłata netto za udział w konferencji:

- Dla przedstawicieli z drukarń, agencji reklamowych, studiów graficznych lub przygotowalni: 150 PLN netto + VAT 23% (184,5 PLN brutto)/osobę (pod warunkiem płatności do 30 listopada 2021 r.); Po tym terminie cena udziału: 200 PLN netto + 23% VAT (246 PLN brutto);

- Dla przedstawicieli pozostałych firm: 300 PLN netto + 23% VAT (369 PLN brutto)/osobę (pod warunkiem płatności do 30 listopada 2021 r.); Po tym terminie cena udziału: 350 PLN netto + 23% VAT (430,5 PLN brutto);

4b. Opłatę za udział w konferencji przy stawkach preferencyjnych należy przelać do dnia 30 listopada br. – na konto:
Polski Drukarz sp. z o.o., ul. Obywatelska 115, 94-104 Łódź
nr konta: 66 1140 2004 0000 3102 7716 4404

4c. Uczestnicy konferencji otrzymują po konferencji dostęp do materiałów konferencyjnych oraz listopadowe wydanie „Świata DRUKU” poświęcone m.in. zagadnieniom zarządzania barwą.

Przy rejestracjach późniejszych opłatę za udział w konferencji należy przelać na powyższe konto niezwłocznie po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora.

5. Rejestracja:

Uczestnik konferencji zobowiązany jest w terminie do 30 listopada 2021 r. przesłać do Organizatora wypełniony formularz zgłoszeniowy (http://azb2021.akademia-wiedzy.eu/rejestracja/)  lub mailowo pod adresem biuro@swiatdruku.eu podać dane uczestnika: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres, telefon, adres e-mailowy, NIP firmy; zgłaszając w ten sposób swój udział w konferencji.

6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie konferencji oraz prawo do odwołania lub zmiany terminu. W przypadku odwołania konferencji bądź zmiany jej terminu organizator zwróci wniesioną opłatę za udział w konferencji lub, za zgodą uczestnika, wpłata zostanie zaliczona na poczet opłaty za wydarzenie w innym terminie.

8. W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji po terminie 30.11.2021 środki za udział w konferencji nie będą zwracane.  Można zgłosić udział osoby zastępującej uczestnika podczas wydarzenia.

9. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach promujących konferencję oraz podczas transmisji z konferencji realizowanej na żywo.

Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w materiale filmowym z Konferencji „Akademia Zarządzania Barwą” 2021 Online zorganizowanej w dniu 7.12.2021 roku, na platformie Click Meeting, przez Polski Drukarz Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 94-104 przy ul. Obywatelskiej 115, numer KRS: 0000061977, numer NIP: 7270126393, oraz jego publikację na portalu internetowym YouTube, platformie Click Meeting, w mediach społecznościowych, stronach internetowych należących do firmy Polski Drukarz Sp. z o.o. i udostępnianie uczestnikom lub zainteresowanym tematyką tej konferencji, bez ograniczeń czasowych oraz zezwala na przygotowanie z tego materiału filmowego nowego filmu w celach promocyjnych wydarzenia i jego udostępnianie na wymienionych powyżej polach eksploatacji. Uczestnik nie będzie rościć sobie żadnych praw finansowych do opublikowanego materiału filmowego wykorzystującego jego wizerunek.

10. Uczestnik konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ.U. Nr. 133, poz. 833 (imię, nazwisko, nazwa firmy, profil firmy, stanowisko służbowe, płeć, przedział wiekowy, dane teleadresowe, adres e-mail) przez firmę Polski Drukarz sp. z o.o. (ul. Obywatelska 115, 94-104 Łódź) i współorganizatorów konferencji, niezbędnych do dokonania rejestracji i udziału w konferencji.

11. Uczestnik konferencji wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną pod wskazanym przez niego adresem e-mailowym, przez Polski Drukarz Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (adres: Obywatelska 115, 94-104 Łódź, Polska) zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.). Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. W każdej chwili uczestnik konferencji ma prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia o zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt telefoniczny +48 42 6871292 lub w formie elektronicznej, pod adresem biuro@swiatdruku.eu.

12. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Organizator informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych Uczestnika konferencji jest Polski Drukarz sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Obywatelska 115.

2) Dane osobowe Uczestnika konferencji przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Dane osobowe Uczestnika konferencji przechowywane będą do momentu odwołania zgody.

4) Uczestnik konferencji posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.

5) Uczestnik konferencji ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w konferencji, subskrypcji newslettera, uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach. Jednocześnie zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uczestnik konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w podanych powyżej celach.

13. Uczestnik konferencji wyraża zgodę zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. na przetwarzanie swoich danych osobowych wizerunkowych do celów kontaktowych i budowania pozytywnego wizerunku Administratora – firmy Polski Drukarz sp. z o.o, wydawcy „Świata DRUKU” i organizatora konferencji i innych wydarzeń szkoleniowych w ramach Akademii Wiedzy, i ich rozpowszechnianie w przestrzeni publicznej i w mediach.
W przypadku braku takiej zgody odnotowuje to w uwagach do niniejszego formularza lub w bezpośredniej korespondencji do organizatora.

14. W razie wszelkich pytań odnośnie do rejestracji na konferencje informacji udzielają:

Wojciech Szymczak
42 687 12 92, 601 979 668

Rafał Kłąb
42 687 12 92, 607 979 505

biuro@swiatdruku.eu

 

Regulamin 15. Konferencji „Akademia Zarządzania Barwą” 2021

 

1. Organizator 15. Konferencji „Akademia Zarządzania Barwą” 2021, zwanej dalej Konferencją:

Polski Drukarz sp. z o.o.
Obywatelska 115
94-104 Łódź

2. Termin Konferencji:

24 listopada 2021 r.

3. Miejsce Konferencji:

Centrum Konferencyjno-Apartamentowym „Mrówka”

Przekorna 33, Warszawa.

*) W przypadku niemożności organizacji Konferencji w miejscu stacjonarnym (z powodu ograniczeń związanych z pandemią) organizator przeniesie wydarzenie na platformę online Click Meeting, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników Konferencji i przekaże dane do logowania na Konferencję (p. 8.2).

4. Koszt udziału w Konferencji:

- dla przedstawicieli drukarń, agencji reklamowych, studiów graficznych i przygotowalni: 350 zł netto (430,50 zł brutto).

- dla przedstawicieli pozostałych firm: 600 zł netto (738,50 zł brutto).

Cena obejmuje:
udział w Konferencji, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, lunch, miejsce parkingowe (do wyczerpania dostępnych miejsc).

5. Wpłaty za udział w Konferencji należy uiścić do dnia 17.11.2021r. na konto wydawnictwa Polski Drukarz sp. z o.o.:

5.1. W przypadku płatności w walucie PLN:

mBank, numer rachunku: 66 1140 2004 0000 3102 7716 4404

5.2. W przypadku płatności w walucie EUR:

PL96114020040000311206075537
Kod BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK

6. Rejestracja na Konferencję

Uczestnik Konferencji zobowiązany jest w terminie do 17 listopada 2021 r. przesłać do organizatora Konferencji wypełniony formularz zgłoszeniowy lub mailowo pod adresem biuro@swiatdruku.eu podać dane Uczestnika: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres, telefon, adres e-mailowy, NIP firmy; zgłaszając w ten sposób swój udział w Konferencji.
W późniejszych terminach rejestracja na Konferencję będzie możliwa tylko w przypadku wolnych miejsc.

Swoją rezerwację Uczestnik potwierdza poprzez uiszczenie opłaty za udział w Konferencji (p. 4 i 5).

6.1. Rezerwacja miejsca w grupie na warsztaty:

Podczas rejestracji na Konferencję Uczestnik podaje w odpowiedniej rubryce formularza informację odnośnie do swoich preferencji udziału w warsztatach na poszczególnych stanowiskach (1, 2, 3).

Informujemy, że ze względu na bezpieczeństwo Uczestników Konferencji związane z COVID-19 Uczestnicy Konferencji zostaną podzieleni na mniejsze grupy warsztatowe, jak również dwie grupy obiadowe. O przypisaniu danego Uczestnika do określonej grupy warsztatowej decyduje kolejność zgłoszeń. O przynależności do danej grupy Uczestnik zostanie poinformowany przed lub w trakcie Konferencji.

7. Liczba miejsc na Konferencji jest ograniczona, o przyjęciu uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń (jako zgłoszenie rozumie się przesłanie formularza zgłoszeniowego i dokonanie wpłaty).

8.1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca Konferencji. W przypadku odwołania Konferencji lub zmiany jej terminu organizator zwróci wniesioną opłatę za udział w Konferencji lub, za zgodą uczestnika, wpłata zostanie zaliczona na poczet opłaty za Konferencję w innym terminie.

8.2. W przypadku zmiany formuły Konferencji z wydarzenia stacjonarnego na zdalne Uczestnik otrzyma zwrot części kwoty uiszczonej za udział w wydarzeniu stacjonarnym w wysokości 50%.

9. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji po terminie 17.11.2021 r. lub nieprzybycia na Konferencję wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Można zgłosić udział osoby zastępującej uczestnika podczas Konferencji.

10. Organizator nie ubezpiecza Uczestnika biorącego udział w Konferencji i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Uczestnik ma prawo ubezpieczyć się we własnym zakresie.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, które mogą zostać zniszczone, zgubione bądź ukradzione w trakcie trwania Konferencji.

12. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia w miejscu odbywania się Konferencji, jak i w miejscu ewentualnego zakwaterowania.

13. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w materiale zdjęciowym lub filmowym podczas XV Konferencji z cyklu Akademia Zarządzania Barwą i nie będzie rościł sobie żadnych praw finansowych do materiału wykorzystującego jego wizerunek opublikowanego w mediach zarządzanych przez organizatora.

14. Uczestnik Konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ.U. Nr. 133, poz. 833 (imię, nazwisko, nazwa firmy, profil firmy, stanowisko służbowe, płeć, przedział wiekowy, dane teleadresowe, adres e-mail) przez firmę Polski Drukarz sp. z o.o. (ul. Obywatelska 115, 94-104 Łódź) i współorganizatorów Konferencji, niezbędnych do dokonania rejestracji, udziału w Konferencji.

15. Uczestnik Konferencji wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną pod wskazanym przez niego adresem e-mailowym, przez Polski Drukarz Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (adres: Obywatelska 115, 94-104 Łódź, Polska) zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.).

Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. W każdej chwili Uczestnik Konferencji ma prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia o zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt telefoniczny (+48) 426871292 lub w formie elektronicznej, pod adresem biuro@swiatdruku.eu.

16. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Organizator informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych Uczestnika Konferencji jest Polski Drukarz sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Obywatelska 115.

2) Dane osobowe Uczestnika Konferencji przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Dane osobowe Uczestnika Konferencji przechowywane będą do momentu odwołania zgody.

4) Uczestnik Konferencji posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.

5) Uczestnik Konferencji ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w Konferencji, subskrypcji newslettera, uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach. Jednocześnie zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uczestnik Konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w podanych powyżej celach.

17. Uczestnik Konferencji wyraża zgodę zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. na przetwarzanie swoich danych osobowych wizerunkowych do celów kontaktowych i budowania pozytywnego wizerunku Administratora – firmy Polski Drukarz sp. z o.o, wydawcy „Świata DRUKU” i organizatora Konferencji i innych wydarzeń szkoleniowych w ramach Akademii Wiedzy, i ich rozpowszechnianie w przestrzeni publicznej i w mediach.
W przypadku braku takiej zgody odnotowuje to w uwagach do niniejszego formularza lub w bezpośredniej korespondencji do organizatora.

18. Organizator przedstawi w terminie dwóch tygodni przed terminem rozpoczęcia Konferencji informacje i procedury związane z aktualnym stanem epidemiologicznym w celu zapewnienia maksimum bezpieczeństwa wszystkim Uczestnikom Konferencji, które będą na bieżąco aktualizowane na stronie Konferencji.

19. Uczestnik Konferencji ma obowiązek zapoznać się z tymi informacjami i procedurami przed przybyciem na Konferencję i stosować się do tych zaleceń.

20. W razie wszelkich pytań odnośnie do rejestracji na Konferencję informacji udzielają:

Wojciech Szymczak
42 687 12 92, 601 979 668

Rafał Kłąb
42 687 12 92, 607 979 505
biuro@swiatdruku.eu

Dodatkowe informacje 

W celu zapewnienia maksimum bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom Konferencji krzesła w sali konferencyjnej będą numerowane. Przed Konferencją w punkcie rejestracyjnym potwierdzony zostanie Państwa udział w Konferencji (poprzez złożenie podpisu na liście uczestników), otrzymają Państwo informację o przydzielonym miejscu w sali i zostanie zmierzona Państwu temperatura termometrem bezdotykowym. Przed Konferencją otrzymają Państwo pocztą mailową „Ankietę dla uczestnika 15. Konferencji z cyklu „Akademia Zarządzania Barwą” w dniach 24 listopada 2021 r.” w związku z ryzykiem zakażenia wirusem SARS CoV-2”, aby uniknąć zbyt długiego czasu oczekiwania w punkcie rejestracyjnym, prosimy o wydrukowanie ankiety i jej wcześniejsze wypełnienie – poza rubrykami zaznaczonymi kolorem żółtym, które zostaną uzupełnione w czasie rejestracji. Ankieta dostępna do wglądu na stronie: http://azb2021.akademia-wiedzy.eu/ankieta/

W przypadku objawów choroby lub zwiększonej temperatury ciała (powyżej 37,5 stopnia Celsjusza) Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w konferencji. W takim przypadku istnieje możliwość przybycia na Konferencję zdrowej osoby w zastępstwie Uczestnika.

Prosimy o zachowanie odstępów między sobą – 1,5 metra, dezynfekcję rąk, noszenie maseczki lub przyłbicy w pomieszczeniach wewnętrznych, w których będzie odbywała się Konferencja.

Prosimy o dbanie o siebie i przyjazd na Konferencję bez objawów przeziębienia.

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u Uczestnika Konferencji w dniu spotkania nie powinien na nie przychodzić, powinien pozostać w domu, postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego / Ministerstwa Zdrowia i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem lub powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o swoich objawach.